logo
 
logo
 

11.01.17 Nyttårshilsen fra slakteriet

 
Nyttårshilsen fra slakteriet                                                                                                     

Vi vil benytte anledningen til å ønske våre leverandører ett riktig godt nytt år og takke for det gamle.

Vi oppsummerer 2016 med å ha slaktet 7.015 storfe, 72 hest, 294 nødslakt og 33.354 småfe.
En anselig mengde med samlet slaktevekt på 2.772 tonn levert fra dere, +4% fra i fjor.


Vi takker for å ha fått omsatt dine slaktedyr til det norske matvaremarked.

Det har vært nok ett spennende år og selskapet har utviklet seg videre med bedre struktur i flere prosesser. Vi har omsatt for 247 millioner og vil få ett overskudd på omtrent 3 millioner. Vi har god kostnadskontroll og det er nødvendig med lave marginer på både slakting og skjæring. Vi er godt solgt og har begrensede volum av fårekjøtt på fryselager.

Vegar fikk ny dyrebil i 2016 og i løpet av våren 2017 vil både Gunnar og Ola få helt nye biler, i tillegg til at vi skal bygge opp ny nødslaktebil. Med det har vi fornyet hele vår bilpark i løpet av ett år.

Vi deltar i prosjektet å bekjempe BRSV og BCoV sammen med hele bransjen. Det blir ett stort arbeid og det vil kreve godt samarbeid mellom deg som produsent og våre sjåfører. Du må ha ett bevist forhold til om du vil levere dyr på en smittefri måte. Vi forbedrer våre rutiner og utstyr på vask og desinfeksjon av dyrebiler. I prosjektet er det nå ansatt leder, da starter arbeidet for fullt og vi må beregne at informasjonsmateriell kommer i løpet av vinter/vår.

Våre ønsker for 2017 er ett godt samarbeid med deg, at du besøker oss på Agrisjå i august og at vi kan sende deg avregning pr e-post.

Sammen med denne nyttårshilsenen har vi sendt ut våre storfe/livkalvbetingelser som gjelder fra 1/1/2017 (for storfeleverandører), en oppgave over leveransen din for 2016 og en aktivitetskalender.

Vi bruker våre nettsider til å informere om betingelsene samt endringer som gjøres gjennom året, følg med på www.slakthuset.no

Med ønske om ett fremgangsrikt 2017.

Slakthuset Eidsmo Dullum AS
 
Rune Dullum

 

    


   

Slakthuset Eidsmo Dullum AS
7228 Kvål  |  Tlf: 970 60 970  |  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nødslakt 9936 8570

   
Use of cookies
The website uses cookies.

Cookies are required for the website to work and help us deliver our services. They explain us how you use our website and helps us improve yours and others experience of the website.

Clicking around our website means that you agree to our use of cookies.

You can find directions how to delete cookies on Google, see more here.

OK, understood!