Slakthuset

Forsiden
Fakta
Storfekjøttkontrollen
Storfebetingelser
Småfebetingelser
Slakting av hest
Livdyrmarkedet
Priser på livkalv
Avr. priser slakt
Webinnmelding
Kontakt oss
Slakteweb
Nødslakt

 For konkurranse

om slaktingen i Trøndelag

- meld på

livdyr og slaktedyr til oss!

 

  

Vi oppsummerer 2013 med å ha slaktet 8.600 storfe, 100 hest, 270 nødslakt og 28.000 småfe.
En anseelig mengde dyr med til sammen slaktevekt på 2.937 tonn levert oss i fra dere.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

03.01.2014 Nytt kvalitetstillegg for storfe
Les mer


-
Nyheter:
Nyhetsarkiv
-    
Utviklet av Bysant as