Slakthuset

Forsiden
Fakta
Storfekjøttkontrollen
Storfebetingelser
Småfebetingelser
Slakting av hest
Livdyrmarkedet
Priser på livkalv
Avr. priser slakt
Webinnmelding
Kontakt oss
Slakteweb
Nødslakt

 

Økt avtaletillegg fra 20. april!

For konkurranse

om slaktingen i Trøndelag

- meld på

livdyr og slaktedyr til oss!

 

 

 

  

 

 

 -
Nyheter:
Nyhetsarkiv
-    
Utviklet av Bysant as