Slakthuset

Forsiden
Fakta
Storfekjøttkontrollen
Storfebetingelser
Småfebetingelser
Slakting av hest
Livdyrmarkedet
Priser på livkalv
Avr. priser slakt
Webinnmelding
Kontakt oss
Slakteweb
Nødslakt

 

Økt avtaletillegg fra 4. mai!

Både nye og eksisterende leverandører

ønskes velkommen til oss med

sine slaktedyr og livdyr!

 

 

 

  

 

 

 -
Nyheter:
Nyhetsarkiv
-    
Utviklet av Bysant as