Slakthuset

Forsiden
Fakta
Storfekjøttkontrollen
Storfebetingelser
Småfebetingelser
Slakting av hest
Livdyrmarkedet
Priser på livkalv
Avr. priser slakt
Webinnmelding
Kontakt oss
Slakteweb
Nødslakt

 

Ekstra avtale tillegg på storfe før jul

For konkurranse

om slaktingen i Trøndelag

- meld på

livdyr og slaktedyr til oss!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vårt ekstra avtaletillegg gjelder både for ku og okse
Totalt sett vil det gi kr 1,50 mer pr kg for å slakte før årsskiftet:

  • 03/11 går omsetningsavgiften ned 70 øre
  • 10/11 går engrosprisen opp med 50 øre
  • 17/11 øker vi avtaletillegget med 50 øre
  • 01/12 går engrosprisen opp med 30 øre
  • 01/12 øker vi avtaletillegget med 50 øre
  • 05/01 bortfall av ekstra avtaletillegg og økt omsetningsavgift

 

 

03.01.2014 Nytt kvalitetstillegg for storfe
Les mer


-
Nyheter:
Nyhetsarkiv
-    
Utviklet av Bysant as