Småfebetingelser

Betingelser for slakting av småfe gjeldende uke 35 - 49 2017

Vi starter opp høstens småfeslakting på Oppdal i uke 35 og slakter frem til og med uke 49. Deretter planlegges ett slakteopphold med bakgrunn i de nye telledatoene.

Vi ønsker å presisere at du ikke trenger å klippe selv for å levere til oss.

Vi benytter elektroniske øremerker for å registrere slakt og ull. For de individ som ikke har elektroniske øremerker må du liste opp ørenummerne og det ber vi deg gjøre før vi kommer og henter dyrene. 

Her finner du individlisten (pdf) som skal medfølge dyr uten elektroniske øremerker.

Du kan allerede nå melde inn dine slakt til oss og gjennom høsten blir alt som meldes inn innen tirsdag uken før ønsket slakteuke tatt med i slakteplanlegging for kommende uke. Vi kan likevel ikke garantere slakting i ønsket uke og må forbeholde oss retten til å skyve slakteuke selv om vi ikke har hatt praksis for å måtte skyve.

Her finner du utskriftsvennlig versjon.

(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for kommentar)

TILLEGG/TREKK SATSER KOMMENTAR
Puljetillegg 15-29 stk – kr 20,-
30-49 stk – kr 25,-
50-74 stk – kr 30,-
75-99 stk – kr 40,-
100-129 stk - kr 50,-
Fra 130 stk – kr 70,-
Gjelder sau og lam, ikke geit og kje.
Puljetillegget beregnes etter antall leverte pr dag. Ved samlasting beregnes puljetillegg for samlet antall pr dag. Gi beskjed om samlasting ved innmelding
Egentransport kr 24,- pr stk Tilkjørt Oppdal
Kvalitetstillegg lam ordinært Kr 2,75 pr kg. Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse O+ eller bedre, fettgruppe 1+/3.
Ekstra kvalitetstillegg lam i uke 32-45 Kr 2,25 pr kg. Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse R- eller bedre, fettgruppe 1+/3-.
Kvalitetstrekk lam uke 35-49 Kr -5,00 pr kg. Gjelder for lam under 13,0 kg
Kvantumstillegg småfe. 0-999 kg: kr 0,- pr kg
1.000-1.999 kg: kr 0,50 pr kg
2.000-2.999 kg: kr 1,00 pr kg
3.000-4.999 kg: kr 1,40 pr kg
5.000-9.999 kg: kr 1,90 pr kg
Vi beregner din totale årsleveranse i 2017 for å avgjøre sats pr kg. Etterbetaling inngår i denne tabellen.
Sesongtillegg lam. Kr 2,00 pr kg uke 35-36
Kr 1,50 pr kg uke 37
Kr 1,00 pr kg uke 38
Kr 0,50 pr kg uke 39
Gjelder for lam levert i disse ukene, minimum 16,1 kg klasse O+, fettgruppe 1+/3.
Elektroniske øremerker Kr 12,- pr individ Feilmerkede dyr trekkes med kr 50,-.
Effektivitetstillegg sau. Kr 2,25 uke 45-48 Telledato er 1/10 og da er det som mest med lam, vi ønsker derfor å skyve på sau til uke 45.
Hjemmeklipptillegg småfe Kr 30,-pr individ Du kan klippe selv, men da så tett på henting som mulig.
Hygienetrekk småfe Kr 120,- pr individ - Alle dyr som slaktes med ull får trekk.
- Dyr som ikke er mulig å klippe rene får trekk.
- Hjemmeklipp som er blitt møkkete før henting får trekk.
Pelsskinntillegg - Pelssauskinn kr 273,-.
- Farga spælsauskinn kr 253-.
(herav kr 79,60 i tilskudd fra LD)
- Villamskinn kr 133,-
(herav kr 59,60 i tilskudd fra LD)
- Tilskuddssatsene gikk ned 1/9/16 med hhv 20,-/18,-
Kvaliteten blir best når dyra slaktes tidlig i sesongen. Det er grå/grå-melerte skinn som gjelder, ikke ensfarget hvite, brune eller svarte. Type skinn må opplyses om ved innmelding.

Slaktes med ull og får hygienetrekk.
Det er begrenset marked for slike skinn og vi tar av og avregner for det som blir godkjent for salg.

Prisene er for prima skinn.

Økologisk lam Kr 3,- pr kg Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,0 kg, klasse O eller bedre, fettgruppe 1+/3+.
Debiomerker er påkrevet for å få dette tillegget.
Slakteweb Ta kontakt med inge@slakthuset.no
Avregning pr e-post Ta kontakt med inge@slakthuset.no

Øvrig informasjon:

Vi klipper selvfølgelig på anlegget om du ikke organiserer egen klipping.

Engrossalg av lam:
Ønsker du å kjøpe deg ett eller flere lam tar du kontakt med oss.

Øremerker:
I vår slakting på Oppdal og Kvål benytter vi de elektroniske øremerkene både ved registrering av slakt og ull. Vi godtgjør for disse pr lam på slakteavregningen. Alle slakteri godtgjør nå øremerker først ved slaktetidspunktet.
Vi trekker kr 50,- pr feilmerket småfe, individ som kommer til oss uten øremerker blir avlivet uten slaktebehandling og oppgjør.

Retur av egne slakt: 
Vi tilbyr retur av egne slakt til eget konsum etter følgende satser:

  • Slakteomkostninger kr 250,- pr stk eks. mva.
  • Partering kr 200,- pr stk eks. mva.
  • Vi tilbyr partering etter standard parteringsnøkkel: hele lår, hele sider, resten kappes som fårikålkjøtt. Må krysses av ved dyrehenting.
  • Meld fra om retur ved innmelding og vi sender deg grønne signalmerker. Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR sjåføren kommer.
  • Ved mindre enn 5 individ i retur merker sjåføren opp ved henting, vær likevel forberedt med liste og hvilke dyr så merkingen går raskt.
  • Alt slakt som vi ikke disponerer over vil bli avregnet som returslakt, pulje, sesong og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
  • Har du behov for retur ut over konsum i egen husholdning, ta kontakt med oss.
  • Vi erfarer at noen er sene med å hente retur. Hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
  • Ta raskt kontakt for å avtale henting, vi ønsker henting innen 3 døgn fra slakting.