Småfebetingelser

Betingelser for slakting av småfe for høsten 2019

Nå er det rett før beiteslipp  (starten på juni) og vi håper lamminga har gått greit. Vi har startet våre forberedesler til ny slaktesesong, og vi gleder oss til den. Det er for tidlig enda å sette opp betingelser for høstens leveranser, de kommer først på august.

Alle slakteri skal ha tiltak for å hindre at skitne dyr kommer inn til slakting, i tillegg til at vi skal ha rutiner hvis det kommer skitne dyr inn på slaktelinja. Vi oppfordrer derfor til å ha fokus på dette og vurdere dyrene før levering. I den grad det kan gjøres tiltak hos deg forutsetter vi at det gjøres.

 

Her finner du individlisten (pdf) som skal medfølge dyr uten elektroniske øremerker.

Vårt lammehefte 2018 utsendt pr post finner du her.

 

Øvrig informasjon:

Vi klipper selvfølgelig på anlegget om du ikke organiserer egen klipping. Levering av småfe med ull er det vanlige hos oss også.

Engrossalg av lam:
Ønsker du å kjøpe deg ett eller flere lam tar du kontakt med oss.

Øremerker:
Vi benytter de elektroniske øremerkene både ved registrering av slakt og ull. Vi godtgjør for disse pr lam på slakteavregningen. Alle slakteri godtgjør nå øremerker først ved slaktetidspunktet. Korrekt merking er helt avgjørende for riktig oppgjør og effektiv drift. Vi bruker mye ressurs på umerkede/feilmerkede dyr og ditt oppgjør står i fare for å bli forsinket.
Vi trekker kr 50,- pr feilmerket småfe. Dyr som kommer til oss uten øremerker blir avlivet på fjøset uten slaktebehandling og oppgjør.

Retur av egne slakt: 
Vi tilbyr retur av egne slakt etter følgende satser/rutiner:

  • Slakteomkostninger er kr 250,- pr stk eks. mva.
  • Slakteomkostninger hvor ryggmarg må fjernes (voksne dyr) før slakt kan utleveres er kr 350,- pr stk eks mva.
  • Puljetillegg, sesongtillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
  • Partering kr 250,- pr stk eks. mva, og er ment for eget konsum.
  • Vi tilbyr partering etter standard parteringsnøkkel: hele lår, hele sider, resten kappes som fårikålkjøtt. Må krysses av ved dyrehenting.
  • Meld fra om retur ved innmelding, vi sender deg grønne signalmerker i posten. Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR sjåføren kommer. Husk å angi om vi skal partere og hvor du vil hente slaktet.
  • Vi erfarer at noen er sene med å hente retur. Hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
  • Ta raskt kontakt for å avtale henting, vi ønsker henting innen 3 døgn fra slakting.
  • Tapt retur erstattes med vanlig slakteoppgjør.
  • Til orientering gjelder satsene for slakteomkostninger også i de tilfeller slakt blir kassert.