Småfebetingelser

Betingelser for slakting av småfe gjeldende uke 3 - 12 2018

Nå på vintersesongen har vi satt opp 5 uker med slakting fra uke 3 til og med uke 12. Slaktingen gjennomføres på Oppdal, deretter planlegges ett lengre opphold i småfeslaktingen.

Slaktedatoer blir:

 • Tirsdag 16/1
 • Torsdag 15/2
 • Tirsdag 6/3
 • Tirsdag 13/3
 • Tirsdag 20/3

Meld inn tirsdag uka før med spesifikasjon på antall lam og antall voksne individ.

Vi benytter elektroniske øremerker for å registrere slakt og ull. For de individ som ikke har elektroniske øremerker må du liste opp ørenummerne og det ber vi deg gjøre før vi kommer og henter dyrene. 

Her finner du individlisten (pdf) som skal medfølge dyr uten elektroniske øremerker.

Her er betingelser som gjelder uke 3-12 2018

Øvrig informasjon:

Vi klipper selvfølgelig på anlegget om du ikke organiserer egen klipping.

Engrossalg av lam:
Ønsker du å kjøpe deg ett eller flere lam tar du kontakt med oss.

Øremerker:
I vår slakting på Oppdal og Kvål benytter vi de elektroniske øremerkene både ved registrering av slakt og ull. Vi godtgjør for disse pr lam på slakteavregningen. Alle slakteri godtgjør nå øremerker først ved slaktetidspunktet.
Vi trekker kr 50,- pr feilmerket småfe, individ som kommer til oss uten øremerker blir avlivet uten slaktebehandling og oppgjør.

Retur av egne slakt: 
Vi tilbyr retur av egne slakt til eget konsum etter følgende satser:

 • Slakteomkostninger er kr 250,- pr stk eks. mva.
 • Slakteomkostninger hvor ryggmarg må fjernes (voksne dyr) før slakt kan utleveres er kr 350,- pr stk eks mva.
 • Partering kr 200,- pr stk eks. mva.
 • Vi tilbyr partering etter standard parteringsnøkkel: hele lår, hele sider, resten kappes som fårikålkjøtt. Må krysses av ved dyrehenting.
 • Meld fra om retur ved innmelding og vi sender deg grønne signalmerker. Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR sjåføren kommer.
 • Ved mindre enn 5 individ i retur merker sjåføren opp ved henting, vær likevel forberedt med liste og hvilke dyr så merkingen går raskt.
 • Alt slakt som vi ikke disponerer over vil bli avregnet som returslakt, pulje, sesong og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
 • Har du behov for retur ut over konsum i egen husholdning, ta kontakt med oss.
 • Vi erfarer at noen er sene med å hente retur. Hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
 • Ta raskt kontakt for å avtale henting, vi ønsker henting innen 3 døgn fra slakting.