Livdyr / Markedsstatus

Sist oppdatert: 24.04.2019

Vi har god tilgang på kvige kalver og åringskviger av NRF.

Vi har god tilgang på drektige NRF kviger og kyr.

(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)

ID NUMMERSEMIN NR FARFØDSELSDATOFORVENTA KALVINGSEMIN NUMMER OKSEAVLSVERDI PÅ DYRET
07561119411.07.201720.05.2019119184
12391157222.08.2010725.05.2019119046
0726Gårdsokse24.06.2017Slutten av maiGårdsokse-9
07111103805.05.2017Slutten av maiGårdsokse15
07101107804.05.2017Slutten av maiGårdsokse15
0871 Ku1092327.08.201527.05.20191189810
0874 Ku1162211.12.201522.05.2019119199
0890 Ku28.06.201627.05.201611864-5
0843 ku1161912.02.201629.05.2019119055
10961178025.05.201701.06.2019118874
10951079517.06.201709.06.2019119819
10991175923.06.201711.06.20191189212
10931176015.06.201711.06.20191192112
11041130829.07.201720.06.20191188515
06631043206.01.201229.06.201970118-1
04941131217.02.201712.07.2019118986
11051159407.08.201714.07.2019119127
08771176016.05.201715.07.20191191814
10901130809.06.201716.07.20191191214
0861 Ku1151310.04.201520.07.2019119147
04851090917.02.201624.07.2019118955
04971178502.06.201726.07.2019119299
04921107804.02.201731.07.2019119318
11021130826.06.201713.08.20191190415
0418 Ku i produksjon1157221.09.201529.08.2019119149
0420 Ku i produksjon1103905.10.201503.09.2019119317
04961103331.03.201703.09.20191191212
0410 Ku i produksjon1106025.08.201505.09.20191193113
04421180926.08.201707.09.20192402517
04441179804.09.201707.09.2019119179
0421 Ku i produksjon1090914.10.201528.09.201924024-4
07061176310.07.201702.10.20191192110
04411176325.08.201707.10.20191195311
0850 Ku1061730.10.201410.10.2019119391
07091178905.09.201718.10.20191195424

RaseAlder diverse/ opplysninger
CharolaisDrektige kviger til salgs
Krysningskyr Limousin/NRFDrektige kyr kalver i juli

Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel

RASEALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER
Charolais okseStambok nummer 63457
Charolais okseStambok nummer 64477
Charolais okseung okse. helseattest-50350666_0046
Charolais okseUng okse helseattest-50350666_0010
Charolais okseung okse. helseattest-50350666_0013
Limousin Voksen okseStambok nummer 62149