Livdyr / Markedsstatus

Sist oppdatert: 30.11.2018

Vi får god tilgang på melke kyr rundt årsskifte.

Har ung kviger av charolais for salg.

(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)

ID NUMMERSEMIN NR FARFØDSELSDATOFORVENTA KALVINGSEMIN NUMMER OKSEAVLSVERDI PÅ DYRET
05661080107.09.201630.11.2018118694
08521167205.12.201614.12.2018118699
06881133520.10.201315.12.20181186620
07571105305.11.201621.12.2018118589
05741080102.11.201624.12.20181189111
12211103912.04.201718.01.20191187810
08561166316.12.201620.01.2019118648
07091106030.03.201625.01.2019118729
20041166301.04.201627.01.2019118667
07902300707.04.201603.02.20191186212
0522 ku1157610.09.201508.02.2019118667
05791167012.02.201720.02.2019118740
05721103305.10.201623.02.20191191417
0601 Ku1154425.09.201529.03.20191191913
06241172806.10.201608.04.20191191520
0591 Ku1090903.10.201413.04.20191190912
0607 Ku1103915.10.201513.04.20191191916
11473013521.07.201616.04.201930135
05701080122.09.201617.04.2019118919

RaseAlder diverse/ opplysninger
HerfordDrektige Herford kviger til salgs.
Kryssningskyr og kviger til salgs. Mye Limousin.
Diverse krysninger

Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel

RASEALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER
Limousin voksen okseStambok nummer 63990
Charolais okseStambok nummer 63457
Limousin ung okseStambok nummer 64106
Charolais voksen okseStambok nummer 62096
Charolais voksen okseStambok nummer 62632