Livdyr / Markedsstatus

Sist oppdatert: 08.07.2020

Stambokført Herford okse fra grønn besetning ønskes kjøpt til produsent.
Vi mangler drektige kviger og melke kyr i produksjon.

(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)

ID NUMMERSEMIN NR FARFØDSELSDATOFORVENTA KALVINGSEMIN NUMMER OKSEAVLSVERDI PÅ DYRET

RaseAlder diverse/ opplysninger
Drektige Simmental kviger med stambok.Kalving jan/feb

Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel

RASEALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER
Limousin Voksen okseStambok nummer 63458