Livdyr / Markedsstatus

Sist oppdatert: 12.02.2019

(Klikk på (+)-ikonet i tabellen under for mer info)

ID NUMMERSEMIN NR FARFØDSELSDATOFORVENTA KALVINGSEMIN NUMMER OKSEAVLSVERDI PÅ DYRET
08701174512.02.201711.04.2019117457
06241172806.10.201608.04.20191191520
1147 ku3013521.07.201616.04.201930135
08141091805.03.201522.04.20191191910
0843 ku1161912.02.201629.05.2019119055
06631043206.01.201229.06.201970118-1
07011119410.04.201705.07.2019119258
04941131217.02.201712.07.2019118986
08771176016.05.201715.07.20191191814
04851090917.02.201624.07.2019118955
04971178502.06.201726.07.2019119299
04921107804.02.201731.07.2019119318
04961103331.03.201703.09.20191191212

RaseAlder diverse/ opplysninger
HerfordDrektige Herford kviger til salgs.
Krysningskyr Limousin/NRFDrektige kyr kalver i juli

Avlsokser av kjøttfe til salgs
Ungokser av rasene Hereford, Charolais, Aberdeen Angus, Limousin, Simmental, Tiroler Grauvieh og Blonde d`Aquitaine skaffes på forespørsel

RASEALDER DIVERSE / OPPLYSNINGER
Charolais okseStambok nummer 63457
Charolais voksen okseStambok nummer 62096
Charolais voksen okseStambok nummer 62632
Limousin Voksen okseStambok nummer 62149