Småfebetingelser

Betingelser for slakting av småfe for vintersesongen 2019 gjeldende uke 6-15

Vinteren er godt i gang og vi har forberedt oss til vinterslaktingen og satt opp en slakteplan med 6 slakteuker fordelt utover mot påske. Her har vi tatt hensyn til endringer i priser og tilskudd slik at datoene kommer gunstig ut for deg. Vi ber deg om å planlegge godt og meld inn i god tid. Som tidligere informert om skal alt vi slakter fra og med i år ha godkjent KSL-status og det sjekker vi ved innmelding, er ikke dette i orden må det bringes i orden før vi kan legge inn innmelding.

Slakteplan:

Uke  6 - tirsdag 5/2
Uke  7 - tirsdag 12/2
Uke  9 - tirsdag 26/2
Uke 11 - tirsdag 12/3
Uke 13 - tirsdag 26/3
Uke 15 - tirsdag 9/4

Meld inn tirsdag uka før med spesifikasjon på antall lam og antall voksne individ.

Vi benytter elektroniske øremerker for å registrere slakt og ull. For de individ som ikke har elektroniske øremerker må du liste opp ørenummerne og det ber vi deg gjøre før vi kommer og henter dyrene.

Her finner du betingelser og slakteplan for vinter 2019

Her finner du individlisten (pdf) som skal medfølge dyr uten elektroniske øremerker.

Vårt lammehefte utsendt pr post finner du her.

 

Øvrig informasjon:

Vi klipper selvfølgelig på anlegget om du ikke organiserer egen klipping.

Engrossalg av lam:
Ønsker du å kjøpe deg ett eller flere lam tar du kontakt med oss.

Øremerker:
I vår slakting på Oppdal og Kvål benytter vi de elektroniske øremerkene både ved registrering av slakt og ull. Vi godtgjør for disse pr lam på slakteavregningen. Alle slakteri godtgjør nå øremerker først ved slaktetidspunktet.
Vi trekker kr 50,- pr feilmerket småfe, individ som kommer til oss uten øremerker blir avlivet uten slaktebehandling og oppgjør.

Retur av egne slakt: 
Vi tilbyr retur av egne slakt til eget konsum etter følgende satser:

  • Slakteomkostninger er kr 250,- pr stk eks. mva.
  • Slakteomkostninger hvor ryggmarg må fjernes (voksne dyr) før slakt kan utleveres er kr 350,- pr stk eks mva.
  • Puljetillegg, sesongtillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
  • Partering kr 250,- pr stk eks. mva.
  • Vi tilbyr partering etter standard parteringsnøkkel: hele lår, hele sider, resten kappes som fårikålkjøtt. Må krysses av ved dyrehenting.
  • Meld fra om retur ved innmelding og vi sender deg grønne signalmerker. Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR sjåføren kommer.
  • Vi erfarer at noen er sene med å hente retur. Hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
  • Ta raskt kontakt for å avtale henting, vi ønsker henting innen 3 døgn fra slakting.
  • Til orientering gjelder satsene for slakteomkostninger også i de tilfeller slakt blir kassert.