Småfebetingelser

Betingelser for slakting av småfe for høstsesongen 2018 gjeldende uke 34-49

Vi er klare for høstsesong og første slaktedag blir 20/8.

Meld inn tirsdag uka før med spesifikasjon på antall lam og antall voksne individ.

Vi benytter elektroniske øremerker for å registrere slakt og ull. For de individ som ikke har elektroniske øremerker må du liste opp ørenummerne og det ber vi deg gjøre før vi kommer og henter dyrene.

Her finner du individlisten (pdf) som skal medfølge dyr uten elektroniske øremerker.

Videre må du merke deg at det nå trekkes 20% for slakt uten KSL-godkjenning. Dette er nytt fra 1. april og er som følge av en bransjeenighet her til lands. Vi vil fra 2019 kun ta i mot dyr med godkjent KSL-status. Godkjent KSL-status er en forutsetning for å få utbetalt kvalitetstilleggene og øko-tillegget.

Utskriftsvennlig versjon av betingelser høsten 2018.

Vårt lammehefte utsendt pr post finner du her.

TILLEGG/TREKKSATSERKOMMENTAR
Puljetillegg15-29 stk – kr 20,-
30-49 stk – kr 25,-
50-74 stk – kr 30,-
75-99 stk – kr 40,-
100-129 stk - kr 50,-
Fra 130 stk – kr 70,-
Gjelder sau og lam, ikke geit og kje.
Puljetillegget beregnes etter antall leverte pr dag. Ved samlasting beregnes puljetillegg for samlet antall pr dag. Gi beskjed om samlasting ved innmelding
Egentransportkr 24,- pr stkTilkjørt Oppdal uke 34-49.
Kvalitetstillegg lam ordinært Kr 2,75 pr kg. Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse O+ eller bedre, fettgruppe 1+/3.
Godkjent KSL-status forutsettes.
Ekstra kvalitetstillegg lam i uke 34-45Kr 2,25 pr kg.Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,1 kg, klasse R- eller bedre, fettgruppe 1+/3-.
Godkjent KSL-staus forutsettes.
Kvalitetstrekk lamKr -7,00 pr kg. Gjelder for lam under 13,0 kg; for lett til å ta pinnekjøttsider
Kvantumstillegg småfe.0-999 kg: kr 0,- pr kg
1.000-1.999 kg: kr 0,50 pr kg
2.000-2.999 kg: kr 0,90 pr kg
3.000-4.999 kg: kr 1,30 pr kg
5.000-9.999 kg: kr 1,85 pr kg
Vi beregner din totale årsleveranse i 2018 for å avgjøre sats pr kg. Etterbetaling inngår i denne tabellen.
Sesongtillegg lam.Kr 2,00 pr kg uke 34-36
Kr 1,50 pr kg uke 37
Kr 1,00 pr kg uke 38
Kr 0,50 pr kg uke 39
Gjelder for lam levert i disse ukene, minimum 16,1 kg klasse O+, fettgruppe 1+/3.
Elektroniske øremerkerKr 12,- pr individFeilmerkede dyr trekkes med kr 50,-.
Effektivitetstillegg sau.Kr 0,-Avregningspris og tilskudd erstatter dette.
Hjemmeklipptillegg småfe Kr 30,-pr individ Du kan klippe selv, men da så tett på henting som mulig.
Hygienetrekk småfeKr 120,- pr individ - Alle dyr som slaktes med ull får trekk.
- Dyr som ikke er mulig å klippe rene får trekk.
- Hjemmeklipp som er blitt møkkete før henting får trekk.
Pelsskinntillegg- Pelssauskinn kr 272,-.
- Farga spælsauskinn kr 222-.
(herav kr 75,- i tilskudd fra LD)
- Villamskinn kr 142,-
(herav kr 55,- i tilskudd fra LD)
- Tilskuddssatsene gikk ned 1/9/18.
Kvaliteten blir best når dyra slaktes tidlig i sesongen. Det er grå/grå-melerte skinn som gjelder, ikke ensfarget hvite, brune eller svarte. Type skinn må opplyses om ved innmelding.

Slaktes med ull og får hygienetrekk.
Det er begrenset marked for slike skinn og vi tar av og avregner for det som blir godkjent for salg.

Prisene er for prima skinn.
Økologisk lamKr 3,- pr kg Gjelder lam på følgende kriterier: minimum 16,0 kg, klasse O eller bedre, fettgruppe 1+/3+.
Debiomerker er påkrevet for å få dette tillegget.

Godkjent KSL-status forutsettes.
Slakteweb
Ta kontakt med inge@slakthuset.no
Avregning pr e-postTa kontakt med inge@slakthuset.no

 

Øvrig informasjon:

Vi klipper selvfølgelig på anlegget om du ikke organiserer egen klipping.

Engrossalg av lam:
Ønsker du å kjøpe deg ett eller flere lam tar du kontakt med oss.

Øremerker:
I vår slakting på Oppdal og Kvål benytter vi de elektroniske øremerkene både ved registrering av slakt og ull. Vi godtgjør for disse pr lam på slakteavregningen. Alle slakteri godtgjør nå øremerker først ved slaktetidspunktet.
Vi trekker kr 50,- pr feilmerket småfe, individ som kommer til oss uten øremerker blir avlivet uten slaktebehandling og oppgjør.

Retur av egne slakt: 
Vi tilbyr retur av egne slakt til eget konsum etter følgende satser:

  • Slakteomkostninger er kr 250,- pr stk eks. mva.
  • Slakteomkostninger hvor ryggmarg må fjernes (voksne dyr) før slakt kan utleveres er kr 350,- pr stk eks mva.
  • Puljetillegg, sesongtillegg og kvalitetstillegg ytes ikke for returslakt.
  • Partering kr 250,- pr stk eks. mva.
  • Vi tilbyr partering etter standard parteringsnøkkel: hele lår, hele sider, resten kappes som fårikålkjøtt. Må krysses av ved dyrehenting.
  • Meld fra om retur ved innmelding og vi sender deg grønne signalmerker. Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR sjåføren kommer.
  • Vi erfarer at noen er sene med å hente retur. Hengetid/svinn er derfor produsentens ansvar.
  • Ta raskt kontakt for å avtale henting, vi ønsker henting innen 3 døgn fra slakting.
  • Til orientering gjelder satsene for slakteomkostninger også i de tilfeller slakt blir kassert.