Ull og skinn

Orientering om våre ullrutiner

Ved leveranser til oss klipper vi dyrene før slakting, og hver enkelt ullfell vil gå til ett klassifiseringsbord for individuell registrering av vekt og klasse. Dette arbeidet utføres av godkjent ullklassifisør. Du får oppgjør etter vår prisliste for ull, se nedenfor og vi avregner ull samtidig som slaktet.

Pelssau - rutiner
Vi får henvendelser angående slakting av pelssau og vi håndterer pelssau selv om de må merkes ut som såkalte RISIKO-slakt. Vi presiserer her våre rutiner og priser knyttet til slike slakt:

 • Pelssau merkes som RISIKO-slakt fordi de slaktes med ull etter produsentens ønske.
 • RISIKO slakt trekkes med kr 120,- pr slakt på egen linje.
 • Det må ved innemelding opplyses om at det er pelssau.
 • Pelsskinn godtgjøres på egen linje, se priser i tabell under betingelser.
 • Vi slakter pelssau gjennom hele sesongen.

Det er begrensninger i anvendelsesmulighetene for RISIKO slakt som gjør at det er trekk, samt at slaktehastigheten går ned når ulla er på. Stykningsdeler fra RISIKO slakt kan bare i begrenset grad brukes til spekemat.

Retur av egne skinn: 
Vi tilbyr skinn i retur fra egne dyr etter følgende satser:

 • Dyr det skal tas returskinn fra, må merkes med egne røde øreklip.
 • Meld fra om retur ved innmelding og vi sender deg signalmerker. Merk opp dyrene med disse og fyll ut denne listen FØR dyrebilen kommer.
 • Ved 5 eller færre i retur har sjåføren disse merkene med seg. Vær likevel forberedt med listen og skill ut dyrene på forhånd.
 • Du vil bli trekt kr 125,- pr skinn på egen linje for våre omkostninger knyttet til returskinnhåndtering.
 • Vi sender dine skinn til garveri og du vil få dem i retur fra garveriet når de er ferdige. Garvekostnader betales direkte til garveriet. Vi bruker to gareveri (Roar Pelsindustri og Granberg Garveri), eller du kan hente dem hos oss. Om ikke annet er bestilt sendes de til Roar Pelsindustri.
 • Returskinn fra sau- og fjorlam som slaktes etter jul og utover våren er lite egnet til garving. På den tiden har ikke ullskinn rett ullkvalitet, og det er bortkasta å berede slike skinn. Returskinnordningen gjelder derfor fra september til desember.
 • Blir skinn kassert hos oss skal du få beskjed, blir de kassert under garving kommer det færre skinn i retur. Vi kompenserer ikke for kasserte returskinn, da slikt kan skje i slakteprosessen.

Hjemmeklipping
Det er i henhold til forskriftene mulig å klippe hjemme, regelverket sier derimot at dyrene skal være rene når de kommer til slakting. Ved hjemmeklipping skal dyrene derfor klippes så nært opp til avtalt hentetidspunkt som mulig. Vi godtgjør deg for å klippe selv før slakting, for sats se under våre betingelser.
Ull fra hjemmeklipp kan du enten levere inn på Oppdal eller Kvål etter nærmere avtale med oss.

Ullpriser:
Nettonotering for ulloppgjør til produsent f.o.m 01.09.2017:
Frasortet ull og blaut ull avregnes ikke. Har du behov for å ta ut ulla til eget bruk etter klipping kan det gjøres etter avtale.

KLASSE KR PR KG
Helårsull av crossbred type:
A1 53,00
Vårull av crossbred type:
B1 49,00
B2 20,00
Høstull av crossbred type:
C1/C1L/C1 Fin 55,00/55,00/60,00
C2 20,00
C1S 30,00
C2S 1,00
Høstull av Spelsau:
F1 52,00
F2 20,00
F1S 30,00
F1P 32,00
Filtrert, gorv ull, med vegetabilier:
F 1,00
V 1,00
Frasortert ull:
H1 20,00
H2 1,00
H3 0,00
Frakttrekk egenklipt ull 0,80