Webinnmelding

Vi ønsker å sende deg avregning og faktura pr e-post. Gi beskjed om du ikke ønsker det.

Bestill slakting

Dine opplysninger

Fyll ut kontaktinformasjon og ønsket tid for slakting.

Jeg melder inn følgende individ storfe til slakt:

Er dyrene innkjøpt må de meldes inn med 8 sifret nr. fra opprinnelsesbestning i kombinasjon med individnummeret.

Jeg melder inn følgende antall småfe til slakt:

Liste med individnummer må utfylles korrekt og medsendes vår sjåfør.

Tilleggsinformasjon:

Har du tilleggsinformasjon for innmeldingen kan dette legges inn valgfritt her.